O nás - Apipraktik
Apipraktik - web o apiterapii
Apiterapia logo
V NKošíkuKOŠÍK: 0.00 €V Košíku 
doctor
LIBOR MARKO
MUDr. Libor Marko je lekár s celoživotnou praxou v odbore verejné zdravotníctvo a toxikológia. Pôsobil na poste odborného asistenta a vedeckého pracovníka v oblasti rádiobiológie na Lekárskej fakulte v Košiciach i ako expert pre radiačnú ochranu populácie v Prahe. Apiterapiou sa zaoberá už viac než 10 rokov. V tejto oblasti sa vzdeláva a dokonca absolvoval stáž v Rusku, kde je tento smer uznávaný za medicínsky a radí sa k neurologickým vedám.

POSLEDNÉ OBJEDNÁVKY


18.09.2020 17:55:53
Ján
 • Med + perga, čučoriedka 200 g
 • Perga 100 g (sklo)
 • Propolis capsules - Propolisové kapsule


18.09.2020 14:52:06
Jana
 • Med + perga, čučoriedka 200 g
 • Salveprolis
 • Propolis + zinok masť
 • Larinol C


18.09.2020 13:37:33
Viliam
 • Perga 100 g (eko papier)


18.09.2020 11:31:35
Pavlína
 • Biele Royalky Perga v bielej čokoláde (eko papier)
 • Visio dražé - Perga s čučoriedkou (eko papier)
 • Perga 100 g (eko papier)
 • Salveprolis


18.09.2020 10:39:40
Mária
 • Api Mineral C
 • Biele Royalky Perga v bielej čokoláde (eko papier)
 • Med + perga, čučoriedka 200 g
 • Perga 100 g (eko papier)
 • Propolis + nechtík masť
 • Med + propolis, trúdie mlieko 250 g
 • Med + peľ, propolis 200 g
 • Larinol C

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť APIPRAKTIK s.r.o., so sídlom Lipová 1Humenné 066 01, Slovenská republika (prevádzka APIPRAKTIK s.r.o. Lipová 1, Humenné, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Prešov v Odd.: Sa, vložke č.:Vložka číslo:  39636/P spracováva v prípade REGISTRÁCIE, VYTVORENIA OBJEDNÁVKY (naplnenia kúpno-predajnej zmluvy vrátane doručenia),OBCHODNÝCH OZNAMOV a vyplnenia KONTAKTNÉHO FORMULÁRA v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa (fakturačná a doručovacia),telefónne číslo a emailová adresa.

Meno, priezvisko, adresa (fakturačná a doručovacia),telefónne číslo a emailová adresa je nutné spracovať za účelom nevyhnutnosti pre naplnenie kúpno-predajnej zmluvy vrátane doručenia na adresu určenú zákazníkom, uskutočnenie registrácie na stránke www.apipraktik.sk, www.apipraktik.de a www.apipraktik.eu, zasielanie obchodných oznamov alebo odoslania kontaktného formulára. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou APIPRAKTIK s.r.o. spracovávané po dobu 3 roky.

Spracovanie osobných údajov je uskutočňované spoločnosťou APIPRAKTIK s.r.o., teda správcom osobných údajov a v prípade vytvorenia objednávky aj prepravnou spoločnosťou.

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

*požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

*požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,

*vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo upraviť,

*vyžadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve,

*v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

V Humennom dňa 3.4.2020


Slovenský Výrobca

Obchodné podmienky

Prepravné podmienky

Ochrana osobných údajov

Naši obchodní partneri

Dodávatelia

NÁŠ TEAM