Preskočiť na obsah

Konzultačné hodiny (Iveta Krajňaková) každý piatok v čase 9:00 – 15:00 hod. už iba mailom na [email protected].

Domov | Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť APIPRAKTIK s.r.o., so sídlom Lipová 1, Humenné 066 01, Slovenská republika (prevádzka APIPRAKTIK s.r.o. Lipová 1, Humenné, zapísaná oddelením obchodného registra vedeného Okresným súdom Prešov v Odd.: Sa, vložke č.:Vložka číslo:  39636/P spracováva v prípade REGISTRÁCIE, VYTVORENIA OBJEDNÁVKY (naplnenia kúpno-predajnej zmluvy vrátane doručenia), OBCHODNÝCH OZNAMOV a vyplnenia KONTAKTNÉHO FORMULÁRA v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, adresa (fakturačná a doručovacia),telefónne číslo a emailová adresa.

Meno, priezvisko, adresa (fakturačná a doručovacia), telefónne číslo a emailová adresa je nutné spracovať za účelom nevyhnutnosti pre naplnenie kúpno-predajnej zmluvy vrátane doručenia na adresu určenú zákazníkom, uskutočnenie registrácie na stránke www.apipraktik.sk, www.apipraktik.de a www.apipraktik.eu, zasielanie obchodných oznamov alebo odoslania kontaktného formulára. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou APIPRAKTIK s.r.o. spracovávané po dobu 3 roky.

Spracovanie osobných údajov je uskutočňované spoločnosťou APIPRAKTIK s.r.o., teda správcom osobných údajov a v prípade vytvorenia objednávky aj prepravnou spoločnosťou.

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

  • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovania osobných údajov,
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tie nechať aktualizovať alebo upraviť,
  • vyžadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie jednania o zmluve,
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

V Humennom dňa 1.2.2024