Apipraktik - web o apiterapii
Apiterapia logo
V NKošíkuKOŠÍK: 0.00 €V Košíku 
doctor
LIBOR MARKO
MUDr. Libor Marko je lekár s celoživotnou praxou v odbore verejné zdravotníctvo a toxikológia. Pôsobil na poste odborného asistenta a vedeckého pracovníka v oblasti rádiobiológie na Lekárskej fakulte v Košiciach i ako expert pre radiačnú ochranu populácie v Prahe. Apiterapiou sa zaoberá už viac než 10 rokov. V tejto oblasti sa vzdeláva a dokonca absolvoval stáž v Rusku, kde je tento smer uznávaný za medicínsky a radí sa k neurologickým vedám.

POSLEDNÉ OBJEDNÁVKY


02.10.2023 16:02:24
Veronika
  • Karamelové royalky Perga v karamelovej poleve (eko)
  • Vodný extrakt propolisu 30 %
  • Med + propolis, trúdie mlieko 250 g (sklo)


02.10.2023 12:51:35
Janka
  • Vodný extrakt propolisu 30 %


02.10.2023 10:53:51
Katarína
  • Včelí peľ (eko papier)


02.10.2023 08:48:48
Alena
  • Sprej do nosa PropoMucil
  • ApiCole
  • API Propolisové kapsule


02.10.2023 07:46:06
Marián
  • Manuál I.N.Filippov - Vijačka voštinová v apiterapeutickej praxi

Cukrovka liečba

Propolis a cukrovka

Diabetes mellitus, jedno z najčastejších civilizačných ochorení súčasnosti, ktorým dnes na Slovensku trpí až 350 tisíc ľudí, sprevádza ľudstvo prinajmenšom tri tisícročia. I napriek tomu sme naňho dosiaľ nenašli liek, dokážeme ho „len“ držať na uzde. Ako naznačujú mnohé vedecké štúdie, mohlo by sa tak diať aj vďaka produktu zo včelieho úľa. 

Nárast pacientov diagnostikovaných cukrovkou (diabetes mellitus) v posledných 30 rokoch na Slovensku dramaticky rastie. Podľa údajov Slovenskej aliancie pre chronické ochorenia sa ich počet medzi rokmi 1980 a 2001 zvýšil o 150 tisíc, v súčasnosti je u nás evidovaných spolu približne 350 tis. diabetikov. V roku 2014 a tiež v roku 2015 bolo u nás novoregistrovaných diabetických pacientov až 20 tisíc!

Pre cukrovkárov však diabetes neznamená „len“ doživotné stráženie si hladiny krvného cukru. Mnohí sa musia pasovať i s komplikáciami, ktoré so sebou toto ochorenie prináša. Ako vlani informoval portál zdravie.pravda.sk, najčastejšími sú srdcovocievne ochorenia (srdcové zlyhávanie, infarkt, cievna mozgová príhoda),ktoré diabetikom hrozia 2– až 4-krát častejšie, ako dospelým bez diabetu. Ďalším, pre cukrovkárov charakteristickým zdravotným problémom, je nejaká forma poškodenia nervov (60 až 70 %). Diabetes je u nás tiež najčastejšou príčinou zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a takisto najčastejšou príčinou vzniku slepoty u dospelých vo veku 20 až 74 rokov.

Aj napriek tomu, že sa príznaky cukrovky popisujú už v análoch z pol druha tisícročia pred naším letopočtom, dosiaľ nebol vynájdený liek, ktorý by dokázal ľudstvo z cukrovky úplne vyliečiť. Ako však naznačuje článok, ktorý sme pre vás preložili z portálu beepropolisblog.blogspot.com**, vo včeľom úli predsa len existuje látka, ktorá by mohla predstavovať nádej...

AKO MÔŽE PROPOLIS POMÔCŤ VÁŠMU DIABETU

Popri mnohých blahodarných účinkoch má propolis antihyperglykemické vlastnosti. Štúdie ukazujú, že propolis dokáže stabilizovať glukózu, a tým aj hladinu cukru v krvi, čo z neho robí možné riešenie liečby diabetu. Než si ale predstavíme možnosti propolisu pri terapii cukrovky, mali by sme pochopiť samotný diabetes a život ohrozujúce problémy súvisiace s ním.

RÝCHLE VYSVETLENIE DIABETU

Diabetes môže byť opísaný ako problém súvisiaci s metabolizmom. Metabolizmus sám osebe je spôsob, akým naše telo pracuje so skonzumovaným jedlom, aby vyprodukovalo energiu. Všetko strávené jedlo je premenené na krvný cukor, glukózu, a práve tá je pre telo hlavným zdrojom energie.

Okamžite po ukončení tráviaceho procesu putuje glukóza do nášho obehového systému, odkiaľ je transportovaná ku každej bunke nášho tela, kde je zužitkovaná na vyprodukovanie požadovaného množstva energie. Avšak, k celému procesu je potrebný hormón známy ako inzulín, ktorý umožňuje glukóze do jednotlivých buniek preniknúť.

Zdravým ľuďom sa inzulín v tele produkuje v primeranom množstve, a teda i glukóza putuje z krvného obehu do buniek efektívne. Avšak, u ľudí trpiacich diabetom dochádza k nasledujúcim poruchám:

- Ich telo neprodukuje dostatok inzulínu.

- Bunky v ich tele (zvlášť v svalovej hmote a pečeni) a tiež telový tuk nie sú schopné správne inzulín zužitkovať.

Výsledkom je, že v ich obehovom systéme koluje prebytočné množstvo glukózy, ktorú bunky nedokážu ako energiu zužitkovať.

ČO ROBÍ DIABETES SMRTEĽNÝM?

Z dlhodobého hľadiska, obrovské množstvá glukózy poškodia nervový a obehový systém. Táto kľúčová skutočnosť ukazuje, že cievne ochorenia a mozgové príhody sú vedúcimi faktormi, ktoré spôsobujú prevažnú väčšinu úmrtí diabetických pacientov. Na dôvažok, diabetes môže rovnako spôsobiť niekoľko ďalších neduhov, akými sú slepota či iné očné ochorenia, zlyhanie obličiek, komplikácie s trávením a tiež problémy so zdravím ústnej dutiny.

(Nedávno zverejnená štúdia „Zdravotníctvo Slovenskej republiky v číslach 2015“ uvádza, že pred dvoma rokmi trpelo 45 tis. diabetických pacientov obličkovými komplikáciami, diabetickou neuropatiou 87 tis. diabetikov, diabetickou nohou a léziou 8 tis. a amputáciu dolnej končatiny muselo v dôsledku ochorenia podstúpiť 4 tis. Slovákov s cukrovkou. – pozn. Apipraktiku)

Hlavným cieľom všetkých diabetických medikamentov je dosiahnuť stabilnú úroveň glukózy v krvi. Od všetkých ľudí s diabetom sa vyžaduje dodržiavanie vhodnej diéty a pravidelné cvičenie. Ak ani pomocou nich nedochádza k zlepšeniu, nastupuje medikamentózna liečba.

ANTI-HYPERGLYKEMICKÉ VLASTNOSTI PROPOLISU

Na váš diabetes majú nepriaznivý vplyv oxidácia a voľné radikály, pretože:

- Zhoršujú aktivitu inzulínu a likvidáciu glukózy v periférnych tkanivách

- Prispievajú k zlyhávaniu pankreasu a náhlej sekrécii inzulínu

- Spôsobujú chronický zápal, ktorý je akýmsi základným kameňom pre inzulínovú odolnosť, diabetes a kardiovaskulárne ochorenia.

Prítomnosť antioxidantov v tele pacienta trpiaceho na diabetes je preto životne nevyhnutné. A keďže niet pochýb o tom, že antioxidačnými vlastnosťami oplýva akákoľvek vzorka propolisu z ktoréhokoľvek kúta sveta, propolis sa javí ako vhodná súčasť terapie diabetu.

Jedna z prvých štúdií prinášajúca zistenia o priaznivom vplyve propolisu na cukrovku pochádza z roku 1988 (Kedzia B., Iwaszkiewicz, J. and Geppert, B. 1988. Pharmacological investigations on ethanolic extract of bee propolis for diabetes. Herba Polonica, 34(4): 243-253). Zistilo sa, že koncentrovaný extrakt propolisu dokáže znížiť krvný tlak, spôsobiť sedatívny efekt a stabilizovať hladinu cukru v krvi. Dosiaľ bolo na túto tému vykonaných mnoho ďalších výskumov, ktoré poukazujú na výhody propolisu pri liečbe diabetu. Z výskumov z rokov 2005 až 2012:

*Propolis dokáže udržiavať stabilnú hladinu cukru v krvi a zároveň regulovať konkrétne metabolické procesy glukózy a krvných lipidov. V konečnom dôsledku spôsobuje nižšie výsledky peroxidácie lipidov a vyplavuje voľné radikály u potkanov s diabetes mellitus [1].

*Silné antioxidačné schopnosti propolisu dokážu zlepšiť oxidačný stres a bránia rozvoju diabetickej nefropatie. Propolisový extrakt poskytuje sľubné anti-diabetické a hypo-lipidové účinky, čo je najpravdepodobnejšie spojené práve s jeho vlastnosťou antioxidanta [2].

*Propolis by mohol byť potenciálnym antidiabetickým činiteľom pri liečbe k inzulínu necitlivému diabetu [3].

*Zapuzdrený propolis dokáže regulovať krvný cukor, modulovať lipidový metabolizmus a tiež zvýšiť inzulínovú reakciu u potkanov s druhým typom diabetes mellitus [4].

*Propolis, pri dávkovaní od 100 do 300 mg/kg preukázal schopnosť zlepšiť telesnú váhu a tiež váhu obličiek, hladinu glukózy v sére, lipidový obraz, MDA, a funkciu obličiek. Tieto výsledky môžu naznačovať silné antioxidačné účinky propolisu, ktoré môžu zmierniť oxidačný stres a oddialiť výskyt diabetickej nefropatie (ochorenie, ktoré vzniká ako dôsledok diabetu typu 2) [5].

Odkazy:

1.Fuliang HU, Hepburn HR, Xuan H, Chen M, Daya S, Radloff SE. Bee propolis for diabetes, effects for blood sugar, lipid and free radicals in rats with diabetes mellitus. Pharmacol Res. 2005.

2.El-Sayed el-SM. Potential diabetes treatment and hypo-lipidemic effects of bee propolis extract in diabetic rats. Pak J Pharm Sci. Apr 2009(2):168-74.

3.Li Y, Chen M, Xuan H, Hu F. Effects of encapsulated propolis on blood glycemic control, lipid metabolism, and insulin resistance in type 2 diabetes mellitus rats. Evid Based Complement Alternat Med. 2012

4.Kang LJ, Lee HB, Bae HJ, Lee SG. Propolis for diabetes. Antidiabetic effect of bee propolis: reduction of expression of glucose-6-phosphatase through inhibition of Y279 and Y216 autophosphorylation of GSK-3a/ß in HepG2 cells.Phytother Res. 2010 Oct;24(10):1554-61

5.Abo-Salem OM, El-Edel RH, Harisa GE, El-Halawany N, Ghonaim MM. Experimental propolis for diabetes nephropathy can be prevented : Effect on metabolic disturbances and renal oxidative parameters. 2009 Apr;22(2):205-10. Pharmacology Department, Faculty of Pharmacy, Al-Azahar University, Cairo, Egypt.

** tento blog v žiadnom prípade nedáva medicínske rady

Odkaz na originál článku: http://beepropolisblog.blogspot.sk/2012/12/bee-propolis-might-helps-diabetes.html 

Ďalšie zaujímavosti sa dozviete z našich rozhovorov v rádiu či TV: Príjemné počúvanie :)

 


Slovenský VýrobcaPricemania/

Obchodné podmienky

Prepravné podmienky

Ochrana osobných údajov

Naši obchodní partneri

Dodávatelia

NÁŠ TEAM