Apipraktik - web o apiterapii
Apiterapia logo
V NKošíkuKOŠÍK: 0.00 €V Košíku 
doctor
LIBOR MARKO
MUDr. Libor Marko je lekár s celoživotnou praxou v odbore verejné zdravotníctvo a toxikológia. Pôsobil na poste odborného asistenta a vedeckého pracovníka v oblasti rádiobiológie na Lekárskej fakulte v Košiciach i ako expert pre radiačnú ochranu populácie v Prahe. Apiterapiou sa zaoberá už viac než 10 rokov. V tejto oblasti sa vzdeláva a dokonca absolvoval stáž v Rusku, kde je tento smer uznávaný za medicínsky a radí sa k neurologickým vedám.

POSLEDNÉ OBJEDNÁVKY


22.10.2020 23:03:05
Peter
 • Hepatoklin s propolisom
 • Med + peľ, echinacea 250 g (sklo)
 • Vodný extrakt propolisu 30 %


22.10.2020 20:31:33
Miroslav
 • Prázdne kvapátko
 • Med + perga, čučoriedka 200 g
 • Med + trúdie mlieko, materská kašička 250 g (sklo)


22.10.2020 13:26:43
Robert
 • Herbapis
 • Med + perga, čučoriedka 200 g
 • Perga 100 g (eko papier)
 • Vodný extrakt propolisu 30 %
 • Apichitosan


22.10.2020 11:08:44
Simona
 • Perga 100 g (sklo)


22.10.2020 02:01:01
Miriam
 • Perga 100 g (eko papier)
 • Apifyto + Lipáza

vceli pel a autizmus

Prečo vie včelí peľ upraviť autizmus

Terapia včelími produktmi pri diagnóze akou je autizmus má svoju tradíciu na Ukrajine, v Rusku či Grécku. Na Slovensku sme v nej priekopníkmi. A verte nám, nie je to jednoduché. Ak totiž kdekoľvek na svete presadzujete nejakú myšlienku či zámer, zvlášť v oblasti zdravia, skôr či neskôr dospejete do štádia, že i keď „to funguje“, potrebujete svoje tvrdenia oprieť o konkrétny odborný výskum či štúdiu.

A tak i my chceme na tomto mieste zhrnúť výsledky jednej z mála odborných štúdií, ktoré sme na tému „včelie produkty na pomoc autizmu“ našli. Skôr, než sa do toho pustíme, však upozorníme na knihu prof. RNDr. Anny Struneckej, DrSc. Jak přežít dobu jedovou?, v ktorej sa okrem iného dočítate, prečo v našej strave potrebujeme dostatok vitamínov skupiny B. Tie sú, okrem iného, zvlášť odporúčané ľuďom diagnostikovaným poruchou autistického spektra a na ktoré sú, len tak mimochodom, zvlášť bohaté práve včelie produkty.

Štúdia, o ktorú sa teda chceme v dnešnom článku oprieť, má názov Glutamátová excitotoxicita vyvolaná orálnym užívaním kyseliny propiónovej, mastnej kyseliny s krátkym reťazcom, môže byť zmiernená včelím peľom (Glutamate excitotoxicity induced by orally administered propionic acid, a short chain fatty acid can be ameliorated by bee pollen). Vytvoril ju tím vedcov z výskumného centra Centra pre ženské vedecké a lekárske vysoké školy King Saud University v Saudskej Arábii a bola publikovaná v máji 2017 na https://lipidworld.biomedcentral.com.

I keď výskum prebiehal na potkaních mláďatách, vedci sa opierali i o závery mnohých kolegov zaoberajúcich sa účinkami včelieho peľu na ľudské zdravie. Zhrnutie mechanizmov účinkov včelieho peľu pri terapii autistického spektra sú teda nasledovné:

Etylalkoholový extrakt včelieho peľu oplýva antibiotickou aktivitou proti gram-pozitívnym patogénnym baktériám vrátane Klebsiella pneumoniaPseudomonas aeruginosa a hubám, ako napríklad Candida albicans. Všetky tieto microbiálne organizmy, spolu s Clostridiou, sú premnožené u väčšiny pacientov s autizmom, najmä však u tých, ktorí sú často liečení ampicilínom ako širokospektrálnym antibiotikom.

Včelí peľ  je známy detoxifikačnou aktivitou aj voči ťažkým kovom (napr. ortuť a olovo),ktoré sú známymi patologickými činiteľmi pri autizme.

Peľ pracuje aj prostredníctvom svojho protizápalového mechanizmu, ktorým brzdí aktivitu enzýmov prítomných na procese vzniku akútnych a chronických zápalových stavov a ktoré sa tiež podieľajú na vzniku toxických zlúčenín prostaglanín a leukotriénov, biomarkerov autizmu.

Výskum samotný však skúmal schopnosť včelieho peľu upraviť nerovnováhu v zložitom procese zvanom glutamát/GABA-glutamín cyklus, s anomáliami ktorého sú spájané depresia, neschopnosť učiť sa a tiež mnohé poruchy neurologického vývoja vrátane autizmu.

neuron

Aby sme pochopili, o čo ide, vysvetlíme si najprv základné pojmy.

Čo je glutamín

Glutamín je jednou z 20 aminokyselín, ktoré pomáhajú tvoriť všetky vnútorné proteíny v našom tele, Keďže sa podieľa aj na mnohých ďalších úlohách vnútri ľudského tela vrátane udržiavania normálnych funkcií mozgu, je najviac zastúpenou. Ľudské telo si glutamín vytvára samo, ale získava ho aj z rôznych potravín, napr. hovädzieho či iného mäsa, mlieka a ďalších živočíšnych produktov, ale i z kapusty či špenátu.

Čo je GABA

Kyselina gama-aminomaslová alebo GABA patrí medzi tzv. signálne molekuly alebo „mediátory“, ktorých funkciou je prenos alebo sprostredkovanie informácie v bunke alebo organizme. Viažu sa na príslušný receptor a spúšťajú tak príslušnú reakciu. Naše telo si GABA vyrába samo z glutamínu v spomínanom zložitom procese zvanom glutamát/GABA-glutamín cyklus. GABA má na starosti prenos informácií medzi bunkami nervového systému, patrí preto medzi tzv. neurotransmitery. Jej úlohou je obmedzovať schopnosť cieľovej nervovej bunky vysielať signály iným bunkám. Takýmto spôsobom pomáha brániť celej kaskáde nadmernej stimulácii nervov, ktorá by mohla preťažiť nervový systém a brániť tak jeho normálnemu fungovaniu. Pôsobí teda tlmiaco.

Glutamín, Glutamát a GABA

Naše telo používa glutamín v nervovom systéme na vytvorenie časti svojho zdroja, ďalšej aminokyseliny zvanej kyselina glutámová alebo glutamát. Glutamát stimuluje, teda podmieňuje aktivitu medzi nervovými bunkami. V komplexnej spätnej väzbe je glutamát využívaný aj na vytvorenie signálu, ktorý brzdí GABA. Náš centrálny nervový systém uchováva glutamát aj GABA prostredníctvom sérií chemických reakcií známych ako GABA skrat. Prostredníctvom mechanizmu tohto skratu vie naše telo pretransformovať GABA späť na glutamát, a ten zas môže byť premenený na glutamín. Keď náš systém potrebuje viac glutamátu, proces jeho výroby začína odznova.

Keď si teraz túto odbornú „vsuvku“ zhrnieme, glutamát vzruchy medzi nervovými bunkami podmieňuje, GABA ich drží pod kontrolou.

A môžeme späť k výskumu...

Rovnováha medzi vzrušivými a tlmiacimi neurotransmitermi je pre normálne fungovanie nervového systému a vlastne celého mozgu nesmierne dôležitá. Strata tejto rovnováhy je spájaná o.i. aj s autizmom. Navyše, glutamátové receptory sú prevažne lokalizované v tých častiach mozgu, ktoré boli tiež opakovane spájané s autizmom, teda v mozočku a hipokampe. Navyše, zistil sa aj vzťah medzi glutamátovou excitotoxicitou („pre-množenosťou“) a neuro-zápalmi pri autizme.

Štúdia poukazuje, že mimobunkové uvoľňovanie glutamátu a oxidačný stres, teda prebytok voľných nechcených radikálov, sú vzájomne prepojené. A práve tu vstupuje do hry opäť včelí peľ (my si však dovoľujeme povedať, že všetky včelie produkty),pretože je známy svojimi silnými antioxidačnými vlastnosťami. Inými slovami, má schopnosť „odchytať“ voľné radikály, aby tie nerobili niekde v tele šarapatu a prenechali svoje miesto látkam potrebným pre zdravé fungovanie nášho tela, vitamínom a minerálom. Za antioxidačnými vlastnosťami včelieho peľu je koenzým Q10 a tiež bohaté zastúpenie flavonoidov, najsilnejších antioxidačných zlúčenín, ktoré peľ obsahuje.

Podtrhnuté, zrátané, včelí peľ, ale opakujeme, i ostatné včelie produkty, sú pri diagnóze autizmus nápomocné hneď z niekoľkých hľadísk – pôsobia antimikróbne, antivirózne, fungicídne, protizápalovo a navyše antioxidačne. V prípade pergy nezabudnime na jej vlastnosť prírodného probiotika, čo je u ľudí s autistickým spektrom kvôli ich zlému tráviacemu systému tiež nesmierne dôležité.

 

Zdroje:

https://lipidworld.biomedcentral.com

https://www.livestrong.com


Slovenský Výrobca

Obchodné podmienky

Prepravné podmienky

Ochrana osobných údajov

Naši obchodní partneri

Dodávatelia

NÁŠ TEAM