Apipraktik - web o apiterapii
Apiterapia logo
V Košíku 
doctor
LIBOR MARKO
MUDr. Libor Marko je lekár s celoživotnou praxou v odbore verejné zdravotníctvo a toxikológia. Pracoval ako odborný asistent a vedecký pracovník v oblasti rádiobiológie na Lekárskej fakulte v Košiciach. Pôsobil aj ako expert pre radiačnú ochranu populácie v Prahe. Apierapiou sa zaoberá už viac ako 10 rokov. V tejto oblasti sa vzdeláva a dokonca absolvoval stáž v Rusku, kde je tento smer uznávaný ako medicínsky a radí sa k neurologickým vedám.
  1. 1/4
5.90 €
8.90 €
5.30 €
5.20 €
9.90 €
9.50 €
5.70 €
8.90 €
6.60 €
8.50 €
4.60 €
8.40 €
5.90 €
5.50 €
6.60 €
3.50 €
8.10 €
9.90 €
6.50 €
8.90 €
Slovenský Výrobca