Apipraktik - web o apiterapii
Apiterapia logo
V Košíku 
doctor
LIBOR MARKO
MUDr. Libor Marko je lekár s celoživotnou praxou v odbore verejné zdravotníctvo a toxikológia. Pracoval ako odborný asistent a vedecký pracovník v oblasti rádiobiológie na Lekárskej fakulte v Košiciach. Pôsobil aj ako expert pre radiačnú ochranu populácie v Prahe. Apierapiou sa zaoberá už viac ako 10 rokov. V tejto oblasti sa vzdeláva a dokonca absolvoval stáž v Rusku, kde je tento smer uznávaný ako medicínsky a radí sa k neurologickým vedám.

Kontakt


Etami s.r.o.

Staničná 21, 066 01 Humenné, Slovensko

info@apipraktik.sk

tel.číslo: 057 78 65 603

IČO 46484884

DIČ DPH SK 2820006695

DIČ 2820006695

Bankové spojenie: VÚB Banka, IBAN: SK09 0200 0000 0036 2955 9753


Zodpovedná vedúca: Iveta Krajňaková

Kontaktujte nás


Prosím vyplňte!
Prosím vyplňte!
Prosím vyplňte!
Slovenský Výrobca