Preskočiť na obsah

Konzultačné hodiny (Iveta Krajňaková) každý piatok v čase 9:00 – 15:00 hod. už iba mailom na [email protected].

Domov | Kontakt

Kontakt

APIPRAKTIK s.r.o.
Lipová 1
066 01 Humenné
Slovensko

IČO: 52 876 977
IČ DPH: SK2121162780
DIČ: 2121162780
IBAN: SK91 1111 0000 0016 1354 4005

Zodpovedná vedúca:
Mgr. Michaela Dochánová

Otváracie hodiny:
Pondelok – Štvrtok: 7:30 – 16:00
Piatok: 7:30 – 14:00

Kontaktný formulár

Máte otázku alebo nám chcete niečo povedať? Neváhajte a napíšte nám.

    Našimi orgánmi dozoru sú:
    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom (Ul. 26. novembra 2/1507, 066 18 Humenné | Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné (Gaštanová 3, 066 01 Humenné) | Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj (Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1)